Joomla Free Template by FatCow Hosting

ISO certificering

Meer dan 1,2 miljoen bedrijven wereldwijd zijn ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd!
Dat is niet voor niets!

Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde leveranciers en/ of eisen certificering.
Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancier selecties.

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

Algemene voordelen van ISO certificering

  • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
  • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
  • ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.

ISO certificaat garantie voor succes?

Het beschikken van een ISO certificaat is uiteraard geen garantie voor succes. ISO certificering is een krachtig instrument, een hulpmiddel om een organisatie te optimaliseren en te verbeteren. Het is uiteraard aan de organisatie zelf om dit instrument te gebruiken en te benutten.

U kunt er wel vanuit gaan dat een organisatie die beschikt over een ISO certificaat voldoet aan de normeisen, zoals getoetst door haar Certificatie Instelling.

Contact

de Vos Milieu en Kwaliteitszorg
Fazantstraat 70
2902 JA Capelle aan den IJssel
telefoon +31104511221
mobiel +31636219716
email info@devosmilieuenkwaliteitszorg.nl
KvK 58073760