ISO 14001 - Kwaliteitsmanagementsysteem voor milieubeheer

ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieuaspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.
U kunt rekenen op een vermindering van de milieubelasting, kostenbesparing en imagobevordering.
Deze norm kan door zowel interne als externe partijen worden gebruikt.