Compliance en ISO 14001

Voor elk bedrijf van belang

Compliance is de term die wordt gebruikt om aan te geven dat een bedrijf werkt overeenkomstig alle geldende wet- en regelgeving. Compliance is een essentieel en verplicht onderdeel van de ISO 14001 norm voor milieumanagementsystemen.
Maar ook bedrijven die niet ISO-gecertificeerd zijn, hebben belang bij een helder en begrijpelijk overzicht van alle voor hen relevante milieuwetgeving. Daarom is het WAR van BMD Advies voor elk bedrijf van belang. Want u kunt pas voldoen aan alle milieuwetgeving als u weet wat van toepassing is op uw bedrijf en dit ook daadwerkelijk begrijpt!